Ledamöter


 

Lars-Ivar Sölvinger
sekreterare
E post: bforsak@outlook.com

Mats Rodin för Trygg-Hansa Försäkring Filial
Ordförande och bolagsrepresentant
E post: mats.rodin@trygghansa.se

Fredrik Dacke för If Skadeförsäkring
Bolagsrepresentant
E post: fredrik.dacke@if.se

Peter Hård af Segerstad för Länsförsäkringar
Bolagsrepresentant
E-post  peter.hardafsegerstad2@lansforsakringar.se

Ken Westin för Dina försäkringar
Bolagsrepresentant
E post: ken.westin@dina.se

Eric Fredriksson för Folksam
Bolagsrepresentant
E post: eric.fredriksson@folksam.se