Bankförsäkringsnämnden

E-post: bforsak@outlook.com
tel 0703-445227

INFORMATION OM BANKFÖRSÄKRING

Bank eller annat kreditinstitut som lämnar lån med pantbrev eller företags­hypotek som säkerhet bör i eget intresse skydda sig mot att pantens värde reduceras eller går helt förlorad vid brand eller annan skadehändelse.

Skadeanmälan

Ladda ned skadeanmälan och skicka in till oss.

Om Bankförsäkringsnämnden

I Sverige fanns det före 1927 inte någon allmän lag som reglerade försäkringsavtal. Banker och andra kreditgivare med säkerhet i intecknade fastigheter hade således inte något lagligt skydd om belånad egendom förlorade sitt värde genom brand.