Bankförsäkringsnämnden

E-post: bforsak@outlook.com
tel 0703-445227

INFORMATION OM BANKFÖRSÄKRING

Bank eller annat kreditinstitut som lämnar lån med pantbrev eller företags­hypotek som säkerhet bör i eget intresse skydda sig mot att pantens värde reduceras eller går helt förlorad vid brand eller annan skadehändelse.

Skadeanmälan

Ladda ned skadeanmälan och skicka in till oss. Du kan också välja att göra anmälan direkt på hemsidan. 

Om Bankförsäkringsnämnden

I Sverige fanns det före 1927 inte någon allmän lag som reglerade försäkringsavtal. Banker och andra kreditgivare med säkerhet i intecknade fastigheter hade således inte något lagligt skydd om belånad egendom förlorade sitt värde genom brand.