Dokument

Du kan ladda ned blanketterna eller anmäla direkt via hemsidan nedan.

Skadeanmälan fastighet

  • TextKopior av följande handlingar ska bifogas: Skuldebrev, Gravationsbevis, Polisutredning (om ska-dan varit föremål för utredning), Tillgängliga handlingar som belyser värdet av fastigheten före och efter skadan.
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)

Skadeanmälan företagshypotek

  • Kopior av följande handlingar ska bifogas: Skuldebrev, Företagshypoteksbrev, Gravationsbevis, Polisutredning (om branden varit föremål för utredning), Tillgängliga handlingar som belyser vär-det av hypoteksunderlaget före och efter branden. Skadeanmälan insänds till Bankförsäkrings-nämnden på nedanstående adress
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)