Kontakt

 0703-445227
Mail: bforsak@outlook.com

Postadress

Bankförsäkringsnämnden
c/o Klara Consulting i Sverige AB, Kontor Åre Östersund, 
Box 221, 
831 23 Östersund