Kontakt

 073 513 66 61
Mail: bforsak@outlook.com

Postadress

Bankförsäkringsnämnden
c/o Klarapapper Åre/Östersund, 
Box 221, 
831 23 Östersund